header

Jeg har brugt utallige timer på, at finde ud af hvorfor et luftgevær ikke skyder nøjagtige hvergang. Nogen af jer derude vil nok tænke"det ved alle da!", men jeg gjorde ikke !.

Og jeg vil gerne hjælpe de af jer, som bare ikke kan ramme det lille mål man har opsat hvergang og som lige mangler den sidste viden til at komme videre med jeres præcisions skydning.

Præcision afgøres af mange ting. Ja, selv definitionen på præcision er upræcis. Der findes visse målinger, men ingen faste standarder som gælder i hele verden. Når jeg herefter taler om

præcis er det defineret som følger: (Geværet ligger fikseret i en holder)

10 skud afgivet på 10 meters afstand og spredning ligger indenfor en cirkel svarende til 10mm i diameter får karakter 10.

Hvis de ligger spredt indenfor et område som svarer til en circel med en diameter på 20 mm får de en karakter som hedder 20 osv..

Man kan have andre præferencer, men det her er dem jeg arbejder ud fra. Reference er en PCP riffel fra Crosman , model "Maurauder" justeret til 330m/sek.

I det efterfølgende listes nogen af de variabler som har indflydelse på præcisionen:

 

Udgangshastighed:

De målinger jeg har samlet tyder på, at jo langsommere fart, jo mere præcis. Haglets BC (Ballistic Coefficient) og vægt har indflydelse, se næste punkter.

Når hastigheden kommer op over 300 m/sek sker der noget. Et hagl som ellers var godt og præcist under 300 m/sek bliver nu ustabilt, og helt galt går det, når vi rammer 340 m/sek for så gennembrydes lydmuren

med en trykbølge til følge. Både ved indstigning i trykbølgen og ved udstigning fra trykbølgen når farten falder, ændres der på haglets bane.

 

Ballistic Coefficient:

Dette er haglets aerodynamiskeegenskaber. Forskellige former såsom rundhagl, fladhagl og kugler giver forskellige værdier. Når haglets bane skal beregnes bruges BC som en af parametrene. Denne videnskab

kendes også som "ballistik".

 

Vægt:

Der er som navnet antyder haglets vægt. Generelt kan man sige, at jo tungere, jo mere præcist, men det er ikke hele sandheden. I det fleste tilfælde er et tungere hagl mere nøjagtigt,

fordi det simpelt flyver langsommere. Men hvis man får haglet op på lydens hastighed, vil trykbølgen ved ind- og udstigning ikke have så meget inflydelse som på et lille let hagl.

Et lille let hagl kan nå målet hurtigere og er dermed ikke udsat for så meget afbøjning som et tungt hagl. Anslagsværdien hænger nøje sammen med vægt og hastighed.

Og skal man have havenissen til at gå istykker, nytter det ikke at ramme med et lille let hagl fordi energien ikke er stor nok til at gå ind i den. Energien i et tungt hagl

er meget større, hvis eller geværet kan holde en nogenlunde hastighed. Anslags energi = vægt * hastighed groft sagt. Et lille let hagl risikere let at komme op på for stor hastighed

til at forblive stabilt.

 

Boring /caliber:

Løbets boring kan variere fra våben til våben. 4.5mm kan således godt være 4.49mm eller 4.51mm (eller endnu større tolerancer). Dette mål kaldes for caliber. 4.5mm er det samme som Cal..177. En 9mm er en Cal. .38 osv.

Omregning fra en tommedel til milimeter giver dette resultat. Hagl kan også variere (have tolerancer). Generelt, jo dyrere hagl, jo mindre tolerance, jo bedre pasning i løbet. I løbet findes en

rille som er kaldet riffelgangen. Denne riffelgang er "snoet" ud gennem løbet og bevirker at haglet drejer hurtigt om sin egen akse under flyvning, hvilket medfører bedre stabilitet

som igen betyder øget præcision. Førnævnte tolerancer kan medføre, at haglet sidder for løst i løbet eller for stramt.

 

Løbets renhed:

Snavs i løbet fører til unøjagtighed. De fleste hagl afsætter snavs og rester i løbet. Rens løbet jævnligt. Basta.

 

Som du kan se, afhænger præcisionen af mange ting. Det nytter ikke at være mesterskytte, hvis haglene bare ændrer retning. Det nytter heller ikke at have det helt rigtige våben med de helt

rigtige hagl, hvis man ikke har øvet øvet og atter øvet sig på at skyde og stå i den bedste stilling osv. Præcisions skydning er en kunst som ikke alle formår, men de fleste synes det er sjovt at prøve!

 

 

 

 

 

Opdateres........og fortsættes.......................